gototopgototop

ถังดับเพลิง Facebook

Facebook Update

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามราคาสินค้า

หรือข้อมูลสินค้าได้ที่เบอร์

083-5480881 คุณยุทธ

082-7629757 คุณบี

หรือติดต่อทางอีเมลล์

info@fasterinter.com

เมนูผู้ใช้

ลงชื่อเข้าใช้

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
ข้อต่อดับเพลิงและหัวฉีด

ข้อต่อดับเพลิงชนิดต่างๆเพื่อใช้ในงานดับ หัวรับน้ำ ตู้ดับเพลิง รถดับเพลิง และหัวฉีดชนิดต่างๆ

ชุดดับเพลิง

ชุดดับเพลิงสำหรับ พนักงานดับเพลิง และบุคคลทั่วไป เช่น เสื้อดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เป็นต้น

ตู้ดับเพลิง

ตู้ดับเพลิง เหมาะสำหรับติดตังภายในอาคารต่างๆ มีหลายชนิด ตู้  HOSE REEL ตู้  HOSE RACK ตู้ใส่สายดับเพลิง ตู้ใส่ถังดับเพลิง ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง ตู้ใส่ชุดดับเพลิง

ปั้มน้ำดับเพลิง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม เหมาะสำหรับ รถดับเพลิง และอาคารต่างๆ

ป้ายทุกชนิด

ป้ายเซฟตี้ ต่างๆ ตามแบบมาตรฐาน และแบบกำหนดเองมีหลายขนาด

 

 

 

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบดับเพลิงภายในอาคาร และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันเหตุและแจ้งเตือนเช่น

ไฟอราม สปริงเกอร์ดับเพลิง smoke detetor

 

สายส่งน้ำดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิง เหมาะสำหรับตู้ดับเพลิง รถดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง หัวส่งน้ำดับเพลิง ภายในและภายนอกอาคาร สายดับเพลิงทุกชนิดได้รับมาตรฐานสากล

สำหรับงานราชการ และงานทั่วไป

อุปกรณ์จราจร

อุปกรณ์จราจรต่างๆ กรวยยางจราจร เสื้อกั๊กจราจร ป้ายไฟสามเหลี่ยม ไฟกระพริบต่างๆ

ถังดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิง ราคาถังดับเพลิง อิมพีเรียล ถังดับเพลิง Direct fire ถังดับเพลิงไดเร็คไฟร์
เริ่มแล้วกฎหมายใหม่บังคับโรงงานเสี่ยงไฟไหม้ PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ผู้ดูแลระบบ | วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2010 เวลา 07:56 น.

เริ่มแล้วกฎหมายใหม่บังคับโรงงานเสี่ยงไฟไหม้

กระทรวง อุตสาหกรรม คลอดกฎหมายใหม่บังคับโรงงานเสี่ยงไฟไหม้ ปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 พร้อมแจ้งข่าวดีให้ผู้ประกอบการได้เฮ ! เมื่อ กม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานรายปี ผ่านฉลุย..

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมประเภท ที่ 2 และ 3 ที่มีความเสี่ยงต่ออัคคีภัย จำนวน 48 ประเภท ต้องติดตั้งระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ติดไฟได้ง่าย พื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม.ขึ้นไป รวมทั้งสถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ พื้นที่ตั้งแต่ 14 ตร.ม.ขึ้้นไป ทำการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบสปริงเกอร์ ให้ครอบคลุมพื้นที่

สำหรับ กิจการโรงงานที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ อาทิ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมัน โรงงานสิ่งทอ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ โรงงานกระดาษ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตยาง สี พลาสติก โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตยานยนต์ โรงงานไฟฟ้า และโรงงานที่ทำธุรกิจรีไซเคิลของเก่า เป็นต้น และประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้โรงงานที่จัดตั้งและประกอบกิจการภายในปีนี้ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่วนโรงงานเที่เปิดกิจการก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2551 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันออกประกาศ และภายในปี 2555 ประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับครอบคลุมทุกโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่าย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังไม่รวมถึงโรงงานขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตพลุ โรงงานผลิตดอกไม้ไฟ ที่มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง โดยกระทรวงอุตสากรรมได้ถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานดังกล่าว ให้เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 1 ตาม พ.ร.บ.กรมโรงงาน อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ให้ไปอยู่ในความดูแลของส่วนราชการระดับท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร, องค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่ต้องเข้าไปเข้มงวดกวดขัน

ด้านนายโกศล ใจรังษี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์ 80,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวเฉลี่ยรายละ 4,000 บาทต่อปี และได้ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเลื่อนระยะเวลาการติดตั้ง อุปกรณ์พิเศษ สำหรับตรวจวัดปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้ว ก่อนปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการปล่อยน้ำทิ้งต่ำกว่าวันละ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันออกไป เป็นจะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ. ค. 2553 จากเดิมต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2552 ตามข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย ส.อ.ท.ให้เหตุผลว่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเพราะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อย น้ำทิ้งผ่านการบำบัดในระดับดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ.

อย่าลบเลี่ยงกฎหมายหรือประกอบการแบบประมาทอีกต่อไป เพราะนั้นคือ

การทำลายความเจริญเติบโตของธุรกิจคุณ และการเจริญเติบโตของประเทศบ้านเกิดคุณเอง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2010 เวลา 22:38 น.
 
หน้า 1 จาก 63

ถังดับเพลิง

สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่ 053 850 209 คูณบุษยา

สาขาย่อย สมุทรปราการ ฝ่ายขายภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง พัทยา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 082 762 9757 คุณบี

ฝ่ายข่ายกรุงเทพและปริมณฑล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี 082 762 9757 คุณบุษ

ฝ่ายขายภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย กำแพงเพรช แพร่ น่าน 053 850 209 คุณบุษยา

ฝ่ายขายภาคกลาง อยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี 083 548 0881 คุณยุทธ

สามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ เช่น สมุย ภูเก็ต อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Latest Tags

a b bf2000 c co2 concealed d detector fire pump fireade fireade 2000 fireade2000 jockey pump k nfpa noncfc pendent sidewall smoke test upright กฎหมาย กฏหมาย กด การติดไฟ การทำงาน การเลือกใช้ถังดับเพลิง การใช้ถังดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง ควัน ความร้อน คอนซีล ซีโอทู ซ้อมดับเพลิง ดับไฟ ดึง ถังดับเพลิง ถังดับเพลิง fireade ถังดับเพลิง fireade 2000 ถังดับเพลิงco2 ถังดับเพลิงfireade2000 ถังดับเพลิงสีเขียว ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงโฟม ถังเขียว ทดสอบ นอกอาคาร น้ำมัน ประเภทของถังดับเพลิง ประเภทของไฟ ปลด ปั๊มน้ำดับเพลิง มาตรฐาน มาตรฐาน nfpa ยางรถยนต์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วาล์วดับเพลิง สปริงเกอร์ สปริงเกอร์ดับเพลิง ส่าย องค์ประกอบของไฟ ออกซิเจน อัคคีภัย อัพไรท์ อุปกรณ์ตรวจจับควัน เคมีแห้ง เชืื้อเพลิง แพนแดนท์ โฟโต โรงงาน ในอาคาร ไซส์วอ ไฟประเภทดี ไฟประเภทบี ไฟประเภทวี ไฟประเภทเค ไฟประเภทเอ ไฟอราม
logo footer   Powered by Fasterinter.com - All Rights Reserved
เรามี 375 บุคคลทั่วไป ออนไลน์