ถังดับเพลิง FireAde 2000

ถังดับเพลิง Fireade 2000 VS ถังดับเพลิง เคมีแห้ง 15 ปอนด์

การทดลองนี้ได้ทดลองจากบริษัทยางในอเมริกาเพื่อทดสอบความสามารถในการดับไฟจากยางรถยนต์โดย

ใช้ยางรถยนต์จำนวน 2 กอง ซึ่งกองแรกจะใช้ยางจำนวน 6 เส้น

ไว้สำหรับใช้ถังดับเพลิง FireAde2000 อีกกองนึง ใช้ยางรถยนต์จำนวน 3 เส้น

สำหรับให้ถังดับเพลิงเคมีแห้งในการดับ (มีการต่อให้ครึ่งนึง)

ยางรถยนต์ได้ทำการเผาและทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที เพื่อให้ไฟได้กินเนื้อยางทำให้ดับยากมาก เนื่องจากไฟถ้าเกิดการเผาไหม้ เกิน 4 นาที จะให้ให้มีอุณภูมิเพิ่มขึ้นถึง 100 เท่า เรามาลองดูกันว่า ถังดับเพลิง FireAde2000 จะสามารถดับเจ้าไฟกองนี้ได้หรือไม่


พนักงานดับเพลิงได้ใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ดับกองยางรถยนต์ ขนาด 3 เส้น จะสังเกตุได้ว่าการใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้งในการดับเพลิง นั้นจะมีผงฝุ่นฟุ้งกระจายและควันจำนวนมากทำให้เป็นอุปสรรคในการดับเพลิง


พนักงานดับเพลิงใช้ถังดับเพลิง FireAde2000 ในการดับเพลิง ซึ่งถังดับเพลิง FireAde2000 สามารถลดความร้อนและควันได้อย่างรวดเร็วซึ่งมีความสามารถ ลดความร้อนได้มากกว่าน้ำ 20 เท่า จึงทำให้สามารถจับยางรถยนต์ด้วยมือเปล่าได้ทันที

กองซ้ายเป็นกองยางที่ใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้งในการดับ

กองขวาเป็นกองยางที่ใช้ถังดับเพลิง FireAde2000 ในการดับ

ข้อแตกต่าง

1.กองที่ใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้งดับจะมีฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณที่ดับและยังมีควันจำนวนมาก

2.ถังดับเพลิงเคมีแห้งไม่สามารถยับยั้งการประทุซ้ำของไฟได้

ไฟจึงลุกติดขึ้นมาใหม่อีกครั้งทำให้ไฟอาจจะลุกลามไปยังที่อื่นได้

3.ความร้อนสะสมของยางรถยนต์ยังคงมีอยู่ซึ่งถ้ามีองค์ประกอบอื่นเข้ามาจะทำให้ไฟสามรถลุกติดขึ้นมาได้อีกครั้ง

4.ปริมาณในการใช้ถังดับเพลิงในการดับ ถังดับเพลิง FireAde2000 ใช้เพียง 1 ถัง ขนาด 15ปอนด์ สามารถดับไฟลงได้ซึ่งถ้าเป็นถังดับเพลิงชนิดอื่น

อาจจะต้องใช้ถังดับเพลิงประมาณ4-5ถังในการดับเพลิงขนาดเท่ากัน

ข้อสรุปที่ใช้ ถังดับเพลิง FireAde 2000
1.สามารถลดความร้อนและดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและไม่ทำให้เกิดสิ่งสกปรกตกค้างอยู่จึงง่ายต่อการทำความสะอาด

2.ยับยั้งการประทุซ้ำอย่างถาวรของเพลิงที่เกิดขึ้นดับแล้วดับเลยไม่ลุกติดขึ้นมาอีก

3.ลดจำนวนควันของยางรถยนต์ได้มากกว่าถังดับเพลิงชนิดอื่น

4.ประหยัดและคุ้มค่ากว่าถังดับเพลิงชนิดอื่นหลายเท่าตัว

Contact Us

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา  ตามเบอร์โทรหรืออีเมล์ด้านล่าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านข้าง  

Info

tgfires@hotmail.com

QR Code