ประเภทของไฟ ตามมาตรฐาน NFPA 10

ประเภทของไฟ ตามมาตรฐาน NFPA 10

แบ่งออกได้ 5 ประเภท คือ

ไฟประเภท A

สัญญลักษณ์ ตัวอักษร A  อยู่ในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีเขียว

 • ไฟประเภท A มีวิธีการดูง่ายๆคือวัตถุใดที่เกิดการเผาไฟม้แล้วมีขีเถ้า เราจะนับว่าเป็นไฟประเภท A
  สัญญลักษณ์ที่เป็น รูปภาพ  จะเป็นรูปถังขยะ และท่อนไม้ที่ติดไฟ
  เป็นไฟที่ เกิดจากเชื้อเพลิง  ไม้  กระดาษ  ผ้า  ยาง  และ พลาสติก

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ในการดับไฟประเภท A

ถังดับเพลิงชนิดน้ำถังดับเพลิงเคมีแห้งถังดับเพลิงขนิดน้ำยาเหลวระเหย ถังดับเพลิง bf2000ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำถังดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 10 ลิตร

ไฟประเภท B

 • ไฟประเภท B  สัญญลักษณ์  ตัวอักษร B  อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า  พื้นสีแดง
  สัญญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ  จะเป็นรูป ถังใส่น้ำมัน ที่ติดไฟ
  ไฟประเภท B มีวิธีการดูง่ายๆคือวัตถุใดที่เกิดการเผาไฟม้แล้วไม่มีขีเถ้า เราจะนับว่าเป็นไฟประเภท B
  เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ   น้ำมันเบนซิน,  น้ำมันดีเซล,  สี,   สารละลาย  ก๊าซหุ่งต้ม

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ดับไฟประเภท B

ถังดับเพลิง Co2ถังดับเพลิงเคมีแห้งถังดับเพลิงขนิดน้ำยาเหลวระเหย ถังดับเพลิง bf2000ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำถังดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 10 ลิตร

ไฟประเภท C

 • ไฟประเภท C  สัญญลักษณ์  ตัวอักษร  C  อยู่ในรูปวงกลม   พื้นสีฟ้า
  สัญญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ  จะเป็นรูป ปลั๊กไฟที่ลุกติดไฟ
  เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้า

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ดับไฟประเภท C

ถังดับเพลิง Co2ถังดับเพลิงเคมีแห้งถังดับเพลิงขนิดน้ำยาเหลวระเหย ถังดับเพลิง bf2000ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ

ไฟประเภท D

 • ไฟประเภท D   สัญญลักษณ์  ตัวอักษร  D  อยู่ในรูปดาวห้าแฉก  พื้นสีเหลือง
  สัญญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ  จะเป็นรูป เฟืองโลหะติดไฟ
  เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็น โลหะลุกติดไฟ แมคนีเซี่ยม
  ไม่สามารถใช้น้ำดับได้

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ดับไฟประเภท D

ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ

ไฟประเภท K

 • ไฟประเภท K   สัญญลักษณ์  ตัวอักษร  K   อยุ่ในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า  พื้นสีดำ
  สัญญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ  จะเป็นรูป กะทะทำอาหารที่ลุกติดไฟ
  เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันทำอาหาร   น้ำมันพืช,  น้ำมันจากสัตว์  และไขมัน

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ดับไฟประเภท K

ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำถังดับเพลิงคลาส K

 

 • จบไปแล้วกับบทความ ประเภทของไฟ ก่อนติดตั้งถังดับเพลิงควรดูจุดติดตั้งเพื่อแยกประเภทของไฟในการใช้ถังดับเพลิงให้ถูกต้อง

เพื่อความปลอดภัยในการดับเพลิง ไฟประเภท C และ D จะมีความอันตรายมากหากใช้ถังดับเพลิงผิดประเภทไปดับเพื่อความสะดวกแนะนำ

ให้ใช้ถังดับเพลิงที่สามารถดับไฟได้ทุกประเภทจะดีที่สุดครับ ทางร้านจะมี 2 ถังให้เลือกนะครับ

ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ
ถังดับเพลิงเคมีสูตรน้ำ
ถังดับเพลิง fireade 2000
ถังดับเพลิง fireade 2000